48

Lektion : Grekisk mytologi och grekiska filosofer

Författare: Nastasha Fre
Datum: 26 oktober 2010
Ämnen: SV/SO, SFI, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En powerpoint som behandlar grekiska filosofer och grekisk mytologi.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.