32

Lektion : Interj, Konjunktioner och Prep

Författare: Nastasha Fre
Datum: 25 oktober 2010
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska, Spec. Ped, Särskola
År: Grundskola år 3–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Grammatik – 3 ordklasser: prep, konj och interj.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.