19

Lektion : Lokal pedagogisk planering – Symaskin

Författare: Agneta Isaksson
Datum: 21 oktober 2010
Ämnen: PRA/EST, Slöjd textil, Övrigt, Utv samtal mm
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Mitt syfte med denna LPP är att koppla nybörjarundervisningen om symaskin till kursplanens mål och bedömningens inriktning för ämnet slöjd, textil inriktning.
Jag introducerar symaskinen i åk 3 vilket är det första året som mina elever har slöjd på skolschemat.

H/Agneta Isaksson    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.