27

Lektion : Filtfigur – ett första slöjdarbete

Författare: Agneta Isaksson
Datum: 21 oktober 2010
Ämnen: PRA/EST, Slöjd textil, Övrigt, Utv samtal mm
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ibland är detta det första arbetet som åk 3 för göra i textilslöjden. Något som kan te sig enkelt kan bli så mycket mer än en liten figur i materialet filt när uppgiften kopplas till strävansmål, uppnåendemål och bedömning i relation till kursplanen i slöjd.

Hälsningar Agneta    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.