5

Lektion : Datorövning i Excel. Företagsekonomi A+B

Författare: Marie Hansson
Datum: 8 oktober 2010
Ämnen: NV/MA, Matematik, HUM/SAM, Företagsekonomi, Dator/Media, Datoranvändning, Datorteknik
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Datorövning

Beskrivning

Datorövning i Excel till kurserna Företagsekonomi A och B. Det handlar om att i Excel kunna göra egna diagram och därmed illustrera kostnader, intäkter, vinst, förlust och nollpunkt med mera. I denna övning används formler i Excel, för att lära ut hur man gör dessa beräkningar och diagram på ett enkelt sätt.

Övningen kommer ursprungligen från uppgift 15 i kap 6 , sid 123 i boken "E2000 Fek A, fakta och övningar". Jag har använt mig av den tidigare upplagan före den som kom ut 2009. Eftersom det i boken  inte finns några instruktioner på hur man gör och använder formler i Excel, så har jag gjort en mer omfattande sådan.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.