235

Lektion : Grammatik – satsdelar (subjekt, predikat, direkt objekt, indirekt objekt och predikatsfyllnad)

Författare: Carmen Winding
Datum: 25 september 2015
Senast uppdaterad: 24 september 2015
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Uppdaterad 2010-10-19

Baskunskaper i grammatik. Elever kan göra en egen grammatikbok eller eget bildspel med hjälp av basfakta som presenteras här.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.