0

Lektion : Projekt halvfabrikat

Författare: Caroline Zakrisson
Datum: 27 september 2010
Ämnen: Övrigt, Gymnasiesär IP
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Jag har skapat ett projekt som jag gjort tillgängligt via wikispaces. Det kommer att uppdateras under resans gång. I detta projetk jobbar vi med målen i:

Vardagsaktiviteter

- utvecklar sin förmåga att självständigt kunna tillreda enkla måltider

- utvecklar sin förmåga att samarbeta i de vardagliga sysslorna

- utvecklar förmågan att använda redskap och utrustning i hushållet på ett funktionellt och säkert sätt

- utvecklar sin förmåga att hantera pengar och göra egna inköp

I kommunikation och socialt samspel:

 

- fördjupar sin tilltro till den egna förmågan att påverka och att förstå andra

- fördjupar sin förmåga att samspela med andra

- fördjupar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor samt att reflektera och värdera

- fördjupar sin förmåga att skriva med eller utan hjälpmedel

- fördjupar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag.

Du finner projektet på

www.czakrisson.wikispaces.com    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.