12

Lektion : Att räkna med tal mindre än 1

Författare: Jenny Hansson
Datum: 10 september 2010
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Detta är en uppgift som jag har använt i specialundervisningen på skolan. Här förklaras hur man räknar med tal mindre än 1, på alla de fyra räknesätten.

Eftersom jag tycker det är viktigt att man känner till de mer formella begreppen "addition", "multiplikation", "täljare", "nämnare" osv. använder jag dem frekvent i den här uppgiften. Eftersom jag sitter i mindre grupper när jag använder uppgiften går det också att förklara om en elev undrar över något.

Jag försöker även förklara hur man kan tänka på flera olika sätt i vissa uppgifter. Som bekant täker inte alla elever alltid likadant. Sedan finns det ju ännu fler sätt man kan använda sig av.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.