99

Lektion : Barn i världen - ett tema

Författare: Cecilia Alexandersson
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Övrigt, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Ett temaarbete som handlar om barnens livsvillkor runt om i världen. I temat ingår bl.a. barnkonventionen, dikter, världsreligionerna, empatiskt tänkande, faktasökning, bild, geografi m.m.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.