10

Lektion : Weekendresa i Stockholm

Författare: Karin Elfwing
Datum: 9 juli 2012
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska, Övrigt, Drama
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Uppdaterad 2012-07-09

Denna lektion är en omarbetad version (översatt och ändrade platsnamn) av Susie Engmans( (Mariedalsskolan, Varberg) engelska lektion A weekeend in Paris.   Uppgiften är både muntlig och skriftlig till sin karaktär.   Jag upptäckte lite fel i lektionen som nu är åtgärdade.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.