23

Lektion : Tema: Förkortningar

Författare: Karin Elfwing
Datum: 9 juli 2012
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Uppdaterad 2012-07-09

En arbetsgång med att arbeta med förkortningar samt en lista med olika sorters förkortningar (tagen från wikipedia, med smärre ändringar).  Nu har jag sett till att förkorningarna hänger ihop bättre än i föregående version.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.