9

Lektion : Fotouppgifter i 3 delar + begrepp

Författare: Marie Hansson
Datum: 13 juli 2010
Ämnen: Dator/Media, Digitalteknik, Multimedia, Övrigt, Bild, Prog Spec, Media
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Fotouppgifter i tre delar (sid 2-3). Första sidan omfattar en kort beskrivning av de viktigaste begreppen inom foto (sid 1). Uppgifterna är tänkta att göras under lektionstid, för presentation vid nästa lektionstillfälle. Eleverna måste ha tillgång till kameror, antingen skolans att dela på eller egna medtagna kameror.

Det går naturligtvis också att låta eleverna göra uppgifterna mellan lektionerna. Viktigt är att villkoren blir lika för alla elever, annars blir det svårt i bedömningen. Uppgifterna går även att dela upp på fler än tre tillfällen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.