7

Lektion : Privatekonomi/Lönsamhet

Författare: Marie Hansson
Datum: 14 juni 2010
Ämnen: HUM/SAM, Företagsekonomi, Samhällskunskap, Dator/Media, Datoranvändning, Övrigt, Livskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Grupparbete med redovisning

Beskrivning

 I denna arbetsuppgift får eleverna träna på att det privatekoniska ansvaret att skaffa sig det mest nödvändiga som el, mobiltelefon, bredband och banklån för bostad.

Lärarene delar in grupperna och delar ut de fyra olika uppgifterna till var sin grupp. Om det är en liten klass, så kan dessa uppgifter även göras enskilt.

Eleverna måste använda dator och internet för att kunna lösa uppgiften. De måste också få tid på sig över till exempel två eller tre lektioner, för att hinna samla information och sammanställa material hemma.

Arbetsuppgiften avslutas med en muntlig presentation och eventuellt också en skriftlig presentation på cirka 2-3 sidor. Till sin hjälp får eleven ett OH-blad. De kan också göra presentationen i Powerpoint, om de vill.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.