9

Lektion : Individuellt Eget Arbete, utvärdering

Författare: Pia Ennemuist
Datum: 10 juni 2010
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Övrigt spec., Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Grundidén kommer från en kollega från förr. Detta är en blomma med 6 blomblad. I varje blad skriver jag för varje vecka i olika uppgifter som eleven bör klara av under veckan. I början bestämmer jag i vilken ordning uppgifterna ska göras. Allt eftersom eleven genomfört de olika uppgifterna, fyller eleven i blombladen med färgpenna – en markering att uppgiften är slutförd. Jag påtalar också att detta är något man ska vara stolt över!

När eleverna klarar av att göra det man bör hinna med – brukar de själva få bestämma i vilken ordning blombladen ska göras. I vanliga fall finns det alltid ett tomt blomblad – här får eleven själv välja vad den vill göra.

Bredvid blombladen skriver jag en "Veckans utvärderingsfråga", vilken alltid är relaterad till något eller några kursmål eller något aktuellt för veckan. Jag har låtit eleverna göra en egen utsida till sina Eget arbete blad. Varje vecka sätter vi in ett nytt blomblad längst fram. Vi fäster med änglaben – bara det är en bra finmotorisk övning! :) Här har man alla möjligheter att individualisera och följa upp.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.