6

Lektion : Matris Re B

Författare: Julia Rothardt
Datum: 9 juni 2010
Ämnen: HUM/SAM, Religion
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Jag har försökt föra in kursmålen och betygskriterierna i en matris för att underlätta med avcheckning av vad eleverna uppnått och fortfarande måste jobba med. Förslagsvis kan alla elever få en egen matris för att själva kunna ha översikt över kursen och hur långt de kommit.

Jag rekommenderar att matrisen ses över och gärna diskuteras ihop med någon kollega (har inte själv haft tid att göra det än). Den bör alltså inte ses som helt klar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.