24

Lektion : Försvarsmekanismer

Författare: Marie Hansson
Datum: 26 maj 2010
Ämnen: HUM/SAM, Psykologi, Övrigt, Livskunskap, Prog Spec, Omvårdnad
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Försvarsmekanismer, matris

Beskrivning

En matris på ett par sidor med olika försvarsmekanismer, både de som alltid beskrivs i nästan alla böcker och de som bara beskrivs ibland. Uppställningen i matrisen är tre olika kolumner med benämning på försvarsmekanismen, förklaring och exempel på situationer då den skulle kunna förekomma.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.