55

Lektion : Dikter och poesi – powerpoint

Författare: Marit Sonnesjö
Datum: 21 maj 2010
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

 

En powerpoint om dikter och poesi som jag har gjort i åk 7, och därför inte är så ingående på poeter, rimtyper, versmått etc.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.