18

Lektion : Jorden en biografi

Författare: Lars Kjellander
Datum: 18 maj 2010
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Kemi, NO, SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Instuderingsfrågor

Beskrivning

En BBC-produktion om de naturkrafter som format jorden. En perfekt filmserie att bygga geologi och evolutionskurser på.

För att inte behöva se på hela filmer har jag skrivit ner för varje film vad som tas upp och när det kommer under filmen.
De filmtider som är markerade med rött är sådana avsnitt som jag valt att visa för eleverna i år 9 då vi arbetat med Evolution.

Till varje film finns dessutom ett antal instuderingsfrågor som eleverna kan arbeta med medan de tittar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.