61

Lektion : Att bygga en berättelse

Författare: Anne-Li Widen
Datum: 5 maj 2010
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Hur blir en berättelse spännande och intressant. Gestaltning, personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, börjor    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.