5

Lektion : Gerundium

Författare: Anna Rothman
Datum: 21 februari 2010
Ämnen: SV/SPRÅK, Spanska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En enkel övning på gerundium där eleverna ska para ihop ord från olika kolumner.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.