5

Lektion : Prepositioner vid verb/adjektiv

Författare: Anna Rothman
Datum: 21 februari 2010
Ämnen: SV/SPRÅK, Spanska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

 En lista över de vanligaste verben/adjektiven som hör ihop med en viss preposition.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.