93

Lektion : Mendel och hans blommor

Författare: Micke Sundström
Datum: 17 februari 2010
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Kemi, NO
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Presentationen försöker ge en enkel bild av vad Dominanta och recessiva anlag är.

Den beskriver (på ett skämtsamt sätt) hur munken Mendel upptäcker att vissa anlag är "starkare" än andra.

Målet är att eleverna ska kunna uppföra ett enkelt korsningsschema efter lektionen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.