6

Lektion : Schneeflöckchen

Författare: Karina Eklund
Datum: 12 januari 2010
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

 dikt


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.