229

Lektion : Hurdan klasskompis är du?

Författare: Ariane van der Lans
Datum: 16 november 2009
Ämnen: Övrigt, Utv samtal mm, Värdegrund
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Reflektioner, omdöme

Beskrivning

 Åtta situationer med tre svarsalternativ var för att få barnen att tänka till hurdana de är mot varandra.
Jag tänkte att de kunde först fylla i som de själva tycker, sedan tänka till om svaren skulle se annorlunda ut om en klasskompis fått svara åt dem.  De kan kryssa för med en annan färg om de tror det blir annorlunda då.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.