83

Lektion : Filosofitipsrunda

Författare: Pia Ennemuist
Datum: 16 november 2009
Ämnen: SV/SO, Religion, SO, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Detta är 13 värderingsfrågor sammanställda till en Filosofitipsrunda. Man kan även använda frågorna som underlag i värderingsövningar ex i forumteater, 4-hörn eller i dramaövningar. Frågorna är ett utmärkt diskussionsunderlag i etik och moral och värdegrundsfrågor.

Det är viktigt att avsätta tid för att låta eleverna diskutera sina åsikter och reflektera kring varför de tycker som de gör. För alla svar är lika rätt... eller?!

Först kommer en överblick av frågorna, därefter kommer frågorna i större format en och en, för inplastning om man har lust.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.