35

Lektion : Bedömningsmatris Slöjd

Författare: Agneta Isaksson
Datum: 29 oktober 2009
Ämnen: PRA/EST, Slöjd textil, Slöjd trä/metall, Övrigt, Utv samtal mm
År: Grundskola år 3–9
Lektionstyp: Bedömning av kvalitativ kunskap i ämnet Slöjd

Beskrivning

Jag har under en längre tid utarbetat skriftliga dokument vars syfte är att identifiera, synliggöra och vägleda mina slöjdelever mot en högre måluppfyllelse i ämnet Slöjd.

För att säkerställa en mer likvärdig bedömning av eleverna har jag valt att bedöma elevens sätt att arbeta med hjälp av bedömningsmatris där processen står i centrum.

Vill du se "hela" mitt material kring innehåll, arbetssätt, genomförande, värdering och dokumentation som eleverna arbetar med, hänvisar jag till övriga dokument som jag ämnar lägga upp under ämnet Slöjd här på lektion.se

Hälsningar Agneta Isaksson    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.