16

Lektion : Planering SO år 6

Författare: Anna Werner
Datum: 11 september 2009
Ämnen: HUM/SAM, Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

 Här har uppnåendemålen för år 9 i SO men även i de enskilda ämnena Re, Sh, Hi och Ge formulerats om till frågor. Jag använde detta för att gå igenom vad SO egentligen är, då många elever verkar helt frågande inför detta, samt till att planera hur vi ska arbeta framöver. Med hjälp av de läroböcker vi har på skolan, tidningar, tidskrifter och en lång diskussion har vi nu lagt upp en plan för hur vi ska arbeta vidare inom ämnet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.