3

Lektion : Utlåning och återlämning av läroböcker

Författare: Ellinor Jonsson
Datum: 18 augusti 2009
Ämnen: Övrigt, Tips, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Listor, blanketter

Beskrivning

Notera alla elever som lånar läromedel i början på läsåret. I slutet på året är det lätt att pricka av återlämnade böcker.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.