11

Lektion : Matris till Hinduism och Buddhism

Författare: Jonna Castell
Datum: 19 maj 2009
Ämnen: HUM/SAM, Religion
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Bedömning

Beskrivning

 Detta är en konkretisering av betygskriterierna anpassad till religionsuppgiften "Hinduism och Buddhism".

Den är konstruerad efter grundskolans mål.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.