15

Lektion : En egen religion

Författare: Jan Ekström
Datum: 14 maj 2009
Ämnen: SV/SO, Religion
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Eleverna behöver lära sig mer om vad en religion spelar för roll, eller kan spela för roll i en människas liv. Därför får de tillsammans i mindre grupper resonera och dra upp riktlinjerna för en ny religion som motsvarar deras behov. Ett mål med uppgiften är att de ska få in begrepp som gemenskap, trygghet, råd och handledning mm på egen hand i en koppling till religionens. De skapar förhoppningsvis en större förståelse för religionens betydelse för människor i dag och förr i tiden.

Man kan gärna låta dem skriva rapport (loggbok) om övningen och i den dra resonemanget ytterligare ett steg med kopplingar till t ex kristendom eller andra religioner, samhället och den egna verkligheten. 

Använd minst 60 minuter, gärna 90 för att hinna med den uppsamlande diskussionen på slutet.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.