87

Lektion : Stationer andning / lungan

Författare: Tanja Berglöf
Datum: 27 april 2009
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO
År: Grundskola år 2–9
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

 Vi lät eleverna arbeta parvis kring andning och lungan.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.