5

Lektion : Betygsunderlag

Författare: Christina Soldan
Datum: 17 april 2009
Ämnen: NV/MA, Matematik, SV/SPRÅK, Svenska, Dator/Media, Datoranvändning, Prog Spec, Samhällsvetenskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Reflektioner, omdöme

Beskrivning

Betygsunderlag som kan formas om och användas i alla ämnen. Bra underlag som jag använder i samband med utvecklings- och betygssamtal. Det ger mig en bra bild över elevens kunskapsutveckling inom åren. Brukar även notera om eleven har dyslexi eller annat som ska tas hänsyn till (PYS-paragrafen) eller allmäna elevkommentarer.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.