13

Lektion : Förstå instruktioner på franska

Författare: Annette Engström
Datum: 31 mars 2009
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Enkelt uppställd lista på vanligt förekommande provinstruktioner på franska. Låt eleverna testa vad de förstår från början och låt dem sedan ta hjälp med resten, av varandra och av lexikon.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.