55

Lektion : Post-it leken

Författare: V. Carnier
Datum: 26 mars 2009
Ämnen: Språk, Engelska, Franska, Spanska, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Lek där eleverna lär sig

-att uttrycka sig

-att ställa frågor på engelska/franska/tyska/spanska

-att lyssna på klasskompisarna och besvara deras fråga.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.