166

Lektion : Prepositioner på engelska

Författare: Elisabeth Hultgren
Datum: 13 mars 2009
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Vanliga, enkla prepositioner. In, on, under, behind, in front of och next to.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.