181

Lektion : KARTÖVNINGAR

Författare: Jan Ekström
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Instruktioner
Använd endast kartboken för att lösa uppgifterna.
Skriv alla svaren i häftet och använd de tomma kartorna för att skriva och färglägga enligt uppgifterna.
Arbeta på EGEN hand!
Du måste arbeta hemma för att hinna!!!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.