51

Lektion : Ordkunskap

Författare: Annelie Westerberg
Datum: 5 februari 2009
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Vokabulärträning

Beskrivning

Först: Korrekturläs om du vill använda detta! Har inte haft  någon som kunnat hjälpa mig med det, det kan alltså finnas skrivmissar... I år 8 och år 9 har jag använt denna ordbank som prov på vårterminen, för att få eleverna att repetera och friska upp minnet när det gäller "gamla" vanliga ord som lätt glöms bort. På hösten får de en ordbank och ett facit och tips på hur de ska träna fram till provet på våren. Orden med liten stjärna är ENDAST avsedda för niorna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.