44

Lektion : Uppgift - Norden

Författare: Katrinne Bylund
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Använd dig av kartboken och geografiboken!
Tänk dig att du flyttar till ett valfritt land i Norden ( inte Sverige). Välj en
stad/ett ställe i landet där du skall bo och fundera över följande:    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.