88

Lektion : Adjektiv arb.uppg.2. Dra streck.

Författare: Cathrine Ottosson
Datum: 26 januari 2009
Ämnen: SV/SO, SFI, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec., Särskola
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Här drog eleverna streck mellan mening och bild. De fick också ringa in adjektivet som en del i inlärningen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.