27

Lektion : Typiskt svenskt!

Författare: Jessica Carlqvist
Datum: 21 januari 2009
Ämnen: SV/SO, SVA, Spec. Ped, Svenska spec., Övrigt, Datakunskap, Modersmål
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Projektarbete

Beskrivning

Ett projektarbete som kan göras individuellt, i par eller gruppvis. Det handlar om att få eleverna att bli medvetna om kulturella företeelser och att kunna dra slutsatser och jämföra med egna upplevelser. Genomfördes i en svenska som andraspråk-grupp i år 8, och alla var riktigt entusiastiska och gick in för arbetet!


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.