36

Lektion : Tidningens texter på gymnasiet - föreläsningsmaterial

Författare: Jonna Castell
Datum: 8 december 2008
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Samhällskunskap, Prog Spec, Naturbruk
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Användningsområde: SvA. Elevernas texter resulterar i en tidning. Tidningens texter är ett temaarbete som har tagit ca 5 veckor.Jag varvar genomgångar med work-shops. Det blir (oftast) för mycket att presentera alla texttyper på en och samma gång. I klassrummet finns ett brett urval av de olika texttyperna representerade. Essä, Krönika, Reportage, Insändare, Ledare med mera är material som alltid finns till hands och som jag brukar ta upp. "Tema"-avsnittet passar utmärkt att integrera med andra ämnen!       

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.