31

Lektion : Enkla grammatikblad

Författare: Jennica Svensson
Datum: 20 november 2008
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Jag försökte att förklara den tyska grammatikens basmoment på ett enkelt sätt. Utskriftsformatet är liggande och i två spalter för att eleverna ska kunna klistra in det i sin skrivbok om de vill. Det första bladet saknar vissa regler, bl.a. verb som gjorts om till substantiv, eftersom jag trodde att det skulle förvirra eleverna. För åttorna och niorna har jag dock visat dem det på tavlan.Det första bladet följdes upp av en övning med bilder på tavlan - se artikelövning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.