48

Lektion : Övning: uttal"-ed" -> -t?-d?-id?

Författare: Anne Benson Stenbeck
Datum: 10 november 2008
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Eleverna får uttala , lyssna och komma överrens hur man uttalar -ed i olika verb samt skriva upp dem i listor.Mina har jobbat 2-3 tillsammans. Det är ju lite lurigt ochmånga stavar ljudenligt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.