4

Lektion : VAD TROR NI SJÄLVA?

Författare: Märta Bodin
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Religion
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Frågor för gruppsamtal att användas i samband med att man studerar
buddhismens livssyn (år 9)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.