29

Lektion : Jennyprat i engelska

Författare: Jenny Fredriksson
Datum: 14 oktober 2008
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 4
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Kopplat till läromedlet Champion 4. Jenny-pratet är tänkt som en avstämning av vad eleverna ska kunna muntligt efter de sex första kapitlen.Jag har sunnit med dem enskilt och de har fått föra samtalet. Mallen har fungerat bra och visar en hel del av vad eleven kan uttrycka: kallprat, formulera enkla frågor, säga vad man kan och inte. Räkna och berätta om sin familj.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.