19

Lektion : Una entrevista

Författare: Lena Leijonram
Datum: 6 oktober 2008
Ämnen: Språk, Spanska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Det här projektet använde jag i en årskurs 8, men efter lite anpassingar går det att använda även i andra årskurser. Med tanke på att de själva kunde välja vilka frågor som de ville betona, blev det en bra muntlig övning. Jag hade en väldigt liten grupp så därför behövdes bara ett fåtal kända personer. Resultatet blev mycket lyckat och de flesta elever levde sig in i rollen som Columbus, Franco etc.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.