11

Lektion : Konjunktionskryss

Författare: Hans Schéle
Datum: 2 oktober 2008
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Tips

Beskrivning

En tipsrad, som handlar om att kunna lista ut vilken konjunktion som passar in i respektive mening. Meningarna är på svenska, men är eleverna väldigt duktiga, så kan de också försöka översätta.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.