16

Lektion : Multiplikationtabellen 5 -10

Författare: Louise Karlsson
Datum: 23 september 2008
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 1–6
Lektionstyp: Matris

Beskrivning

Ett basmaterial där varje tabell har en egen färg.
Siffrorna är större och tydligare.
Eleven kan själv eller med en klasskamrat öva en färg i taget. Det blir då roligare och lättare att komma ihåg och minnas tabellerna med hjälp av de olika färgerna. Vik ihop till snyggt C5 format. Plasta in så håller den längre.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.