18

Lektion : Multiplikationtabellen

Författare: Louise Karlsson
Datum: 23 september 2008
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 1
Lektionstyp: Matris

Beskrivning

Ett bas material där varje tabell har en egen färg.
Siffrorna är större och tydligare än i böckerna och
Eleven kan själv eller tillsammans med en klasskamrat, öva en färg i taget. Det blir roligare lära sig att komma ihåg och minnas tabellerna med hjälp av de olika färgerna. Vik ihop till ett snyggt C5 format och plasta in.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.