243

Lektion : Bokstavsarbete

Författare: Maria Gustavsson
Datum: 22 september 2008
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

I mitt klassrum har vi en bokstavsbox för varje bokstav. Jag hade tillgång till tomma, oanvända mjölkkartonger som jag klädde med vitt papper. På dessa står bokstaven + en bild av bokstaven i handalfabetet. I boxen ligger det lite roliga uppdrag som passar till bokstaven. Vi använder boxarna som inspitationsmaterial och för att väcka lusten att vilja arbeta med en viss bokstav. De kan ingå i ett arbetsschema eller användas vid bokstavsgenomgång. Anväönd om du vill och som det passar dig och din klass.
Iden är hämtad ur boken BOKSTAVSBOXAR av Mona Fernström    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.